Курс по Божествена Универсална Енергия 

          Авторска методика, различна от познатите и използвани у нас. 
          Работа чрез пряк източник върху енергийния строеж на човека. 
           Този семинар ще помогне за вашето самоусъвършенстване, за осъзнаването ви като многостранна личност, както и в професионален план.
           За работещите в сферата на медицината - възможност за качествено повишаване способността да се почувстват и видят проблемите на пациента. Чрез диагностика на енергодефицита, в комбинация със знанията от класическата медицина - да се постави по-точна диагноза и съответно да се приложи по-успешно лечение. За тези от вас, подложени на повишено психическо напрежение ( т.е. почти всички) - възможност да се възстановяват по-бързо, по-ясно да виждат и разрешават възникналите проблеми.
Една методика, достъпна за всеки!
         Курсът ще се проведе в сградата на НСА (Национална Спортна Академия), на ул. Гургулят 1 (зад Френската гимназия) в София. 


         Заповядайте, всички вие, които търсите път към постигане на физическо здраве, духовно усъвършенстване и емоционален баланс! Този курс е за вас!
Повече подробности за курса по 

УЕ (универсална енергия


        Включва 3 основни степени, с усвояването на които вие завинаги, качествено ще промените живота си. 
        Този курс е за тези, които умеят да задават въпроси и главното - търсят отговори. Тази методика е обемна, пълна и завършена и позволява да се подходи към човека като към цялостна структура. В това е и главната й особеност. 

        Методът на работа с Божествената УЕ е основан на 3 степени: работа с честотно-вибрационни характеристики, съответстващи на понятията "Чакрални структури", "Биосфера" и "Сфера". 

       Първата степен "Чакрална структура" включва настройване чакрите на човек, по такъв начин, по който той да има възможност да получава от обкръжаващата го среда УЕ и да я използва за самолечение и оказване помощ на другите. 

       Втората степен "Биосфера", се характеризира с работа с честотно-вибрационни характеристики, свързани с темперамента на човека, черти на характера, поведенчески функции, понятието"здраве" - всички тези,които хората наричат причинно-следствени връзки."Биосферата" е пряко свързана с миналите прераждания на човека и позволява да се внесат корекции на по-дълбоко ниво. 

       Трета степен "Сфера". Какво е това "сфера"? Частично тя изпълнява защитни функции в организма, но от друга, това е хранилище, където е натрупано и записано определено ниво на светоглед и съответната степен на енергия, по които можем да съдим за вътрешните взаимодействия на човека с Вселената. С други думи, това е начина, по който общуваме с Божествения свят. 


       Ако все още си задавате въпроса, подходящ ли е за вас този курс, отхвърлете съмненията си, като се обърнете към собствената си интуиция точно сега: седнете, затворете си очите, отпуснете се и си задайте въпроса: нужно ли ми е това или не и се вслушайте. Ако усетите топлина или се появи лека, приятна, вътрешна вибрация, значи за Вас това е важно.